Teriyaki Chicken Don

$9.50

Mapo Tofu Mazemen

$10.00

Volcano Maze-men

$9.00

Zaru Udon

$10.00

Curry Beef Udon

$10.00

Niku Beef Udon

$9.00

Tsukemen

$11.50

Red Curry Chicken Ramen

$10.95

Hiyashi Chuka (Seafood Cold Ramen)

$10.00

Black Garlic

$10.00
1 2